~~rok 2006~~rok 2007~~rok 2008~~rok 2009~~rok 2010~~rok 2011~~rok 2012~~rok 2013~~rok 2014
rok 2015~~ rok 2016~~ rok 2017~~


ROK 2007

23 września

Dzisiaj odbyły się powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze.

Masza drużyna zajeła III miejsce.

17 czerwca

Jubileuszowe obchody 80-rocznicy powstanie jednostki

sztandary na 80 rocznicy OSP

Serdecznie dziękujemy wszystkim przybyłym jednostką za życzenia i podarki jubileuszowe. Mamy nadzieje, że będzie jeszcze dużo okazji do wspólnych spotkań i zabaw.

Do Skuł przybyli także liczni przedstawiciele władz.

 

80-rocznica80-rocznica

80-rocznica80-rocznica

80-rocznica80-rocznica

80-rocznica80-rocznica

80-rocznica80-rocznica

80-rocznica80-rocznica

80-rocznica80-rocznica

80-rocznica80-rocznica

80-rocznica

W takcje obchodów jubileuszowych Ochotnicza Straż Pożarna w Skułach zorganizowała loterie fantowš dla ciężko chorego Patryka. Dzięki pomocy wszystkich ludzi dobrej woli udało nam się przygotować ponad 400 losów. Dzięki olbrzymiej wrażliwości i dobrym sercom ludzi, którzy byli na uroczystości wszystkie losy zostały sprzedane.

Więcej o Patryku można przeczytać tu..

loterialoteria

loterialoteria

W imieniu organizatorów, strażaków, rodziny państwa Szymańskich i własnym bardzo dziękujemy za pomoc.

dh. Ewa i Boguslaw Bartczak

19 kwietnia

80 rocznica powstania jednostki

Nasza jednostka maszeruje na msze  Poczty sztandarowe ze szkół w Józefinie i Skułach

Poczty sztandarowe: Gimnazjum w Józefinie, OSP Skuły Gratuluję wam 80-cio letniej historii jednostki Dziękujemy ks. Proboszczowi za ciepłe słowa

 msza 80-rocznica   msza 80-rocznica

Przy ognisku gościliśmy Panią Wójt, przedstawicieli Rady Gminy i naszych przyjaciół.

A gdyby tak przenieść się w czasie, 80 lat wstecz, poznać Tych , którzy zaczynali Naszą straż.....

msza  msza

Pani Wójt Halina Wawruch i Prezes OSP Wacław Świdlicki po wręczeniu nagród dla uczestników eliminacji OTWP

zabawa zabawa

Seniorzy, juniorzy i ... autorka strony.

Spotkajmy się 17 czerwca! Zapraszamy!

zabawa            zabawa   

-A ten w czapce to co tu robi?           Poczekajcie!...17 czerwca dopiero

-Wyżera keczup!                    będzie się działo...

08 kwietnia

Wielkanoc

W ten uroczysty i radosny dzień cała strażacka rodzina spotyka się na mszy rezurekcyjnej. 

procesja procesja

Nikt nie wyobraża sobie żadnej procesji bez asysty strażaków

życzenia  życzenia

Po mszy radosnie maszerujemy do organistówki, gdzie po krótkiej modlitwie i błogosławieństwie naszego ks. Proboszcza wspólnie składamy sobie życzenia

17 marca

Powiatowe Eliminacje do OTWP

Eliminacje te odbyły się w naszej strażnicy. To dla nas zaszczyt.  Gościliśmy przedstawicieli PSP KP , oraz młodzież z gm. Grodzisk, Jaktorów, Żelechów wraz z opiekunami.

eliminacje powiatowe

Były napoje przekąski, a w przerwie, kiedy komisja sprawdzała testy, młodzież bawiła się w świetlicy.

eliminacje powiatowe eliminacje powiatowe

Część ustna była pełna napięcia. Każdy miał nadzieje, że wylosuje łatwe pytanie.

eliminacje powiatowe eliminacje powiatowe

Nie zawsze się udało, ale ci co się przygotowali mogli się cieszyć.

eliminacje powiatowe eliminacje powiatowe

Staraliśmy się być bardzo gościnni i wszystkie zwycięstwa oddaliśmy gościom (niestety). Do eliminacji wojewódzkich zakwalifikowali się:

Izabela Podgórska

Adrian Drób

Paweł Szymański

16 marca

Kontrola sprawnoci bojowej. Jaki mamy sprzęt? Czy wszystko sprawne? I najważniejsze. Czy jednostka jest gotowa do akcji.TAK JEST!!!

test sprawnościtest sprawności

13 marca

Eliminacje Gminne do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej

Po raz kolejny nasza wspaniała młodzież przystąpiła do turnieju wiedzy pożarniczej. Była trema i zdenerwowanie, każdy chciał wypaść jak najlepiej. Przed testem jeszcze ostanie konsultacje. W czasie odpowiedzi cisza i skupienie. Czy ja dobrze pamiętam? Czy to było na pewno w tym roku?

gminne eliminacje gminne eliminacje

Po ciężkich bojach i zaciętej dogrywce najlepsze wyniki uzyskali:

W grupie I - Jamusz Badowski

w grupie II - Piotr Świdlicki

w grupie III - Paulina Perzyna

27.01.2007

Walne Zebranie Sprawozdawcze

walne zebranieGościliśmy przedstawicieli władz gminnych: Panią sekretarz Zofię Owczarek i przewodniczącego rady gminy Mirosława Bieganowskiego, przedstawicieli powiatu  V-ce Prezesa Oddziału Powiatowego ZOSP RP R. Szymańczaka oraz Z-ce Komendanta Powiatowego PSP K. Tryniszewskiego, który przywiózł list od Kom.Woj. PSP nadbryg. R. Psujka.

Jednostka nasza została pochwalona za działalność w roku 2006 przez przedstawicieli gminy. Na ręce prezesa zostało przekazanych 30 kurtek dla MDP, co było wyrazem uznania za udział i dobre wyniki w zawodach sportowo-pożarniczych.. Pan v-ce Prezes R. Szynańczak. przekazał również dla MDP na ręce dowódcy drużyny Natali Okrasy gry komputerowe i książkę z płytą CD.


walne zebraniewalne zebranie

Młodzież została uhonorowana brązowymi, srebrnymi i złotymi odznakami MDP.

Kolejne Walne Zebranie Sprawozdawcze walne zebranie potwierdziło, że nasza jednostka funkcjonuje sprawnie i prężnie. Po przedstawieniu sprawozdań z działalności jednostki nastąpiło głosowanie nad absolutorium które zostało przyjęte jednogłośnie.

Wręczono kwiaty Pani Wójt Halinie Wawruch za pomoc w karosarzu samochodu (złożone na ręce pani Zofii Owczarek). Kwiaty dla Pani Wiesławy Radziak za wielokrotną pomoc finansową, oraz dla Ewy Bartczak za prowadzenie tej właśnie strony (bardzo dziękuje za kwiaty). W czasie zebrania został zaprezentowany również kalendarz OSP SKUŁY na 2007 rok.

walne zebranie


Najbardziej wzruszającą chwilą było wręczenie upominków dla prezesa Wacława Świdlickiego zorganizowane przez wszystkich członków jednostki. Chwila była tym bardziej uroczysta że, Wacek (jak wszyscy o nim mówią) nic o tym nie wiedział i było to dla niego dużym zaskoczeniem. Zazwyczaj to on jest motorem wszystkich działań, ale tym razem został pominięty w trakcje przygotowań. walne zebranieDoceniając wieloletnie zaangażowanie i 40 letnią służbę w ohotnictwie pożarniczym otrzymał od koleżanek i kolegów z jednostki figurkę św. Florjana, zabawną karykaturę i wizytówki OSP Skuły, które z całą pewnością przydadzą się w różnych przedsięwzięciach. Było chóralne sto lat i długie brawa na stojąco.

Na zakończenie uroczystości krótkie przemówienie wygłosił Wojciech Siemion nasz serdeczny przyjaciel.


Po części oficjalne rozpoczął się tradycyiny bal karnawałowy strażaków.
bal bal

bal
Tańcom i rozmowom przy suto zastawionych stołach nie było końca.

Zarówno strażacy jak i zaproszeni goście bawili się znakomicie.

I ja tam byłam,

miód i wino piłam,

a co widziałam,

na stronie tej

opowiedziałam...

wichura


18.01.2007

Nad całą Europę i całą Polskę nadciągnęły niespotykane wichury. Strażacy gotowi na każde wezwanie. W miejscowości Petrykozy zerwało dach z domu. Nasza ekipa była tam i zabezpieczała teren. Niestety szkody tej nie dało się naprawić. Wracając druhowie Robert Śwlidlicki i Darjusz Borowski usuwali połamane drzewa, które tarasowały drogi.

wichurawichura


13.01.2007

Odbyły się coroczne pastorałki.

Uroczystość ta już po raz trzeci rozpoczęła się przedstawieniem przygotowanym przez uczniów szkoły podstawowej w Skułach.

pastorałki

pastorałki pastorałki

Następnie dziewczęta z zespołu TIP-TOP przybliżyły nam historie powstawania kolęd, a wspólne śpiewanie przypomniało nam zimową i świąteczną atmosferę.

pastorałki pastorałki

pastorałkipastorałki

Na zakończenie Wojciech Siemion zaprezentował pastorałkę ludową.

Akompaniament i obsługę audio zapewnili Paulina i Dominiknowy samochód

09.01.2007

Mimo, że to środek tygodnia - dzień to dla nas uroczysty. Odbyło się uroczyste przekazanie samochodu specjalistycznego STAR -200. Gościliśmy - Pana Krzysztofa Kniż - Kierownika Biura d/s Bezpieczeństwa w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego. Gminę reprezentowała Pani Wójt Halina Wawruch, Pani Sekretarz Zofia Owczarek, Przewodniczący Rady Mirosław B ieganowski, z-ca Przewodniczącego Waldemar Leśniak i Pani Anielea Baraniak

Nasza jednostkę reprezentowali: Wacław Świdlicki, Robert Świdlicki i Włodzimierz Badowski. Po obejrzeniu samochodu nastąpiło oficjalne podpisanie dokumentów.

Teraz samochód jest nasz. To nie tylko radość ale i obowiązek.
nowy samochód nowy samochód

SALA WESELNA- KRONIKA- HISTORIA- MDP- LINKI- KONTAKT-MAPA


Š 2006; Autor:Wszystkie prawa zastrzeżone. dh Ewa

OSP SKUŁY Bartoszówka ul. strażacka 9; 96-321 Żabia Wola:

Nasze konto:BS Biała Rawska 66 9291 0001 0210 2663 2000 0010