W ramach zadania pn. „Aktywowanie i doposażenie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP w Skułach” z programu „Zapobieganie zagrożeniom środowiska i poważnym awariom poprzez aktywowanie i doposażanie Młodzieżowych Drużyny Pożarniczych” Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, zakupiono:
-Płotek drewniana ścian (ćwiczenie bojowe) – 1 szt.
-kładka(ćwiczenie bojowe) – 1 szt.
-pojemnik na noszaki (ćwiczenie bojowe) – 1 szt.
-Stanowisko przyrządów i armatur (ćwiczenie bojowe)- 1 szt.
-Stanowisko węzłów (ćwiczenie bojowe) – 1 szt.
-Ściana drabiniasta (sztafeta) – 1 szt.
-płyta pod wąż i gaśnice (sztafeta) – 1 szt.
-stojak z poprzeczką (sztafeta) – 1 szt.
-płotek lekkoatletyczny (sztafeta) – 1 szt.
-pałeczka - prądownica pw52 (sztafeta) – 1 szt.
-Ubranie koszarowe 3 cz. – 5 szt.
-Buty koszarowe groom - 4 szt.
-Ubranie specjalne 3cz. SCANTEX PREDATOR zgodny z OPZ KG PSP - 2sztWartość zadania wyniosła 17 479,53zł złotych, w tym
14 800,00 złotych ze środków dotacji WFOŚiGW,
2 500,00 złotych ze środków Gminy Żabia Wola,
179,53 własnych OSP.


W ramach zadania pn. „Zakup sprzętu, wyposażenia oraz środków ochrony indywidualnej
służących do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwanie skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Skułach”
z programu priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych – Część 2)
Dofinansowanie sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, zakupiono:


-Agregat prądotwórczy (trójfazowy) - 1 szt.
-Parawan ochronny - 1 szt.
-Rozdzielacz - 1 szt.
-Szelki bezpieczeństwa z pasem biodrowym - 2 szt.
-Ściągacz linowy(przeciągarka ręczna) wraz z liną o długości min. 20m -1 szt.
-Zestaw podkładów i klinów do stabilizacji pojazdów - 1 szt.
-Detektor do pomiaru stężeń tlenu i dwutlenku węgla - 1 szt.
-Detektor prądu przemiennego - 1 szt.
-Hełm strażacki - 2 szt.

Wartość zadania wyniosła 23 596,32 złotych, w tym
- 19 900,00 zł ze środków dotacji WFOŚiGW,
- 3 500,00 zł ze środków dotacji gminy Żabia Wola
- 196,32 zł ze środków własnych OSP.

www.wfosigw.pl www.nfosigw.gov.pl
Zachęcamy do wsparcia naszej jednostki 1%.

Wesprzyj nasze działania 1%

Nowy Samochód
GBA 4,4/16/40
MAN/Stolarczyk

Nasza jednostka wzbogaciła sie o nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczego MAN TGM 18.320 . Całkowity koszt samochodu to 959 953,50 PLN. Kwote tę uzyskaliśmy dzięki wsparciu z róznych źródeł:

-Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 335 000 zł”

-budżet Gminy Żabia Wola w wysokości 399.953,50 zł

-Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego 100.000,00 zł

-Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej ( firmy ubezpieczeniowe) 125.000,00 zł


Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Skuły dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie www.wfosigw.pl oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej www.nfosigw.gov.pl, w formie dotacji, w kwocie 335 000 zł”

Ochotnicza Straż Pożarna w Skułach wzbogaciła się o nowy sprzęt


""Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Skuły dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie www.wfosigw.pl w formie dotacji, w kwocie 29 750 zĹ‚"

Do zakupu OSP zaangażowałrodki własne w wysokości 3 313,63 zł. Całość zakupu wyniosaa 33063,63 zł.

Dzięki dotacji nasza jednostka zakupiła: 2 butle kompozytowe do aparatów powietrznych, wąż hydrauliczny CORE HOLMATRO, zasysacz liniowy Z2, węże tłoczne W42, W52 i W75, prądownicę wodną, Drabinę nasadkową, węże ssawne, smok ssawny, rozdzielacz, wytwornice piany średniej M2 oraz Pompę pływającą POSEJDON.
Hymn OSP
SALA WESELNA- KRONIKA- HISTORIA- MDP- LINKI- KONTAKT-MAPA


© 2006; Autor:Wszystkie prawa zastrzeżone. dh Ewa

OSP SKUŁY Bartoszówka ul. strażacka 9; 96-321 Żabia Wola:

Nasze konto:BS Biała Rawska 66 9291 0001 0210 2663 2000 0010