23 czerwiec

85 lat OSP Skuy

Dnia 23 czerwca w samo poudnie rozpoczy si uroczystoci Jubileuszowe 85-cio lecia powstania OSP (19.04.1927) i 45-lecia zaoenia MDP (01.06.1967). Msz w. Polow w intencji straakw i ich rodzin oraz za tych, ktrzy odeszli na wieczn sub odbya si przy kociele parafialnym w Skuach, a nastpnie cz oficjaln na terenie naszej OSP.
Msza w. Msza w.
Po wcigniciu flagi pastwowej na maszt i odegraniu hymn Pastwowego i Zwizkowego, Prezes Zarzdu Oddziau Gminnego i jednoczenie Wjt gminy dh Halina Wawruch powitaa przybyych goci:


poczet flagowy

Po przywitaniu goci i przedstawicieli 21 jednostek OSP dh. A.J. Tarczyski, dh Halina Wawruch i dh Hubert Chmielnicki wrczyli medale i wyrnienia:

odznaczenia Medal Honorowy im. Bolesawa Chomicza otrzyma:
Prezes OSP Skuy dh Wacaw widlicki

Zoty Medal za zasugi dla poarnictwa otrzymali druhny i druhowie:

Wioletta Baraniak, Stella Batory, Wiesawa Pogoda, Wiesawa Radziak, Dariusz Kok, Edward Michaowski, Tadeusz Kos

Srebrny Medal za zasugi dla poarnictwa otrzymali druhny i druhowie:

Wioleta widlicka, Izabela widlicka, Mirosaw Okrasa, Sawomir Okrasa, Arkadiusz Wieczerza, Mariola Michaowska

Brzowy Medal za zasugi dla poarnictwa otrzymali druhny i druhowie:

Ewa Bartczak, Bogusaw Bartczak, Tomasz widlicki, Dominik Michaowski

odznaczenia Odznak Straak Wzorowy otrzymali druhny i druhowie:

Agnieszka Badowska, Justyna Badowska, Karolina Borowska, Karolina Kok, Karolina Mirgos, Karolina Mirgos, Natalia Okrasa, Wioleta Piernik, Agnieszka widlicka, Daniel Okrasa, Sebastian Piernik, Piotr widlicki.

Dyplomy uznania otrzymali druhny i druhowie:
Anna Cichecka, Leokadia Kos, Jan Badowski, Tadeusz Kos, Hipolit Michaowski, Jan Plackowski, Zdzisaw Tondera.


Nastpnie zostay odczytane listy gratulacyjne od :

-Prezesa ZG ZOSP RP, Wice Premiera RP Waldemara Pawlaka
-Komendanta Gwnego PSP gen. Bryg. Waldemara Leniaka
-Wice prezesa ZG ZOSP RP dh Teresy Tiszbierek
-Posa na sejm RP, czonka prezydium ZG ZOSP RP Krystyna Ozga
-Marszaka Wojewdztwa mazowieckiego Adama Struzika
-Komendanta Powiatowego w Sochaczewie st. Bryg. Pawa Kubiaka
-Honorowego Naczelnika OSP Zb gm. Poronin Wojciecha Lassaka
-Ochotniczej Stray Poarnej w Poczynie Zdrj gratuylacjePonadto swoje yczenia i gratulacje przekazali:

-dh Antoni Jan Tarczyski - Prezes Zarzdu Oddziau Wojewdzkiego ZOSP RP w Warszawie
-dh Halina Wawruch - Prezes Zarzdu Oddziau gminnego ZOSP RP, wjt gminy abia Wola
-Marek Wiebicki Starosta Grodziski
-m. Insp. Dariusz Zalesiski - Komendant Powiatowej Policji w Grodzisku Maz.
-st. Bryg. Hubert Chmielecki - Komendant Powiatowy PSP w Grodzisku Maz.
-dh Zbigniew Serbiak - Prezes OSP Czermin
-dh Wiesaw Murzyn - Prezes OSP elechw

Nastpnie dh Wacaw widlicki wrczy przedstawicielom wszystkich przybyych jednostek OSP oraz zaproszonym gociom okolicznociowej "statuetki" i proporczyki. Dh Robert widlicki rozda wszystkim gociom plakietki jubileuszowe, po czym zaproszeni gocie oraz straacy odali si na wsplny obiad. W tym czasie rozpoczy si wystpy . Jako pierwszy pojawi si na scenie zesp taca nowoczesnego dziaajcy w gminnym orodku kultury w abiej Woli. Nastpnie wystpili: zesp TIP-TOP dziaajcy w naszej OSP,kabaret "Szarpanina" oraz zespoy muzyczne: The lejkers, PreteXt, Impent, Standart.
wystepy na scenie wystepy na scenie

Ponadto dla wszystkich uczestnikw festynu rozdawano grochwk, dla najmodszych udostpniono dmuchane zjedalnie, a dla wszystkich byy stoiska gastronomiczne. Dobra zabawa trwaa do pnych godzin nocnych.
dmuchany zamek grill

17 czerwca 2007r.

80-rocznica powstania jednostki

Uroczystoci rozpoczy si uroczystym przemarszem do kocioa pod wezwaniem w. Piotra i Pawa w Skuach. Na czele kolumny Modzieowa Orkestra Dta OSP Kaski

80 lat80 lat

80 lat80 lat

W kociele uroczysta msza w. celebrowana przez ks. proboszcza Bolesawa Sawomira Gorzkowskiego oraz ks. Praata Jerzego Borsa- Kapelana Straakw Powiatu Grodziskiego

80 lat80 lat

80 lat80 lat

80 lat80 lat

W czci oficjalnej prezentacja jednostek oraz yczenia i gratulacje od przedstawicieli wadz.

80 lat80 lat

80 lat80 lat

80 lat80 lat

Kilka ciepych sw od zaprzyjanionych jednostek mi. do goci ze Sowacji z Suchej Horej i z Brezovi

80 lat80 lat

80 lat80 lat

Czas na wpis do ksigi pamitkowej i wspomnienia z lat minionych podczas zwiedzania izby pamici

80 lat80 lat

Po czci oficjalnej czas na zabaw. Relaks podczas wystpw Modzieowego Zespou Wokalno tanecznego TIP-TOP, ktry obchodzi 10 rocznic powstania.

80 lat80 lat

A potem to ju tylko zabawa, zabawa, zabawa....

80 lat80 lat

80 lat80 lat


75-lecie OSP Skuy

Dnia 29 wrzenia 2002 roku po wielu tygodniach przygotowa nastpi dzie uroczystoci. Na nasz jubileusz przybyo bardzo wielu straakw z rnych jednostek m.in. "grale" z Zbu czy straacy ze Sowacji.
75 lat 75 lat
75 lat 75 lat70-lecie OSP Skuy

Dnia 8 wrzenia 1996 roku obchodzilimy jubileusz 70-lecia istnienia naszej OSP. Ksidz praat Marian Laskowski dokona powicenia naszego nowego sztandaru i samochodu.

70 lat 70 lat
Potem odbya si cz oficjalna, a po niej gala DISCO POLO. Gray takie zespoy jak: SKANER, LOVE SYSTEM, KORONA, LOVER'S, MAXEL, MISTER DEX.
70 lat 70 lat

50-lecje jednostki

50 lat

1977 r.-kolumna przybyych goci na uroczysto 50-lecia OSP

50 lat

Trybuna honorowa

50 lat

Poczet sztandarowy- prezentujemy nasz sztandar.

SALA WESELNA- KRONIKA- HISTORIA- MDP- LINKI- KONTAKT-MAPA


© 2006; Autor:Wszystkie prawa zastrzeżone. dh Ewa

OSP SKUŁY Bartoszówka ul. strażacka 9; 96-321 Żabia Wola:

Nasze konto:BS Biała Rawska 66 9291 0001 0210 2663 2000 0010