"Listopadowe Zazy Niepodlegociowe"


Od wielu lat organizujemy listopadowe spotkania modzierzy. W trakcie tych spotka modzie poznaje histori drogi Polski do Niepodlegoci, a przede wszystkim bawi si i nawizuje przyjanie.

Zaz odbywa si w okresie 11 listopada.


XVI Zaz Niepodlegociowy

Chyba kady, kto interesuje si yciem naszej jednostki, wie e w listopadzie organizujemy kilkudniow imprez dla modziey, jak jest Zaz Niepodlegociowy. Jest to impreza cykliczna i w tym roku odbya si ju po raz 16-sty w dniach 08-11.11. I co nas cieszy - z roku na rok gocimy na niej coraz wicej modziey. Swoje patrole wystawiy nastpujce jednostki: OSP Grodzisk Maz., OSP Kaski, OSP Nowe Opole i OSP Bogoszcz z powiatu siedleckiego. Zaszczycili nas rwnie swoj obecnoci przedstawiciele z OSP Milanwek i OSP Pcim (maopolska). Nie mona zapomnie o naszej MDP, ktra wzia liczny udzia w Zazie.

Zaz 2014 Zaz 2014

Jak i w roku ubiegym, w tym rwnie Zaz trwa a 4 dni. Oznaczao to, i przed nasz grup organizatorw byo nie lada wyzwanie. Naleao bowiem przemyle dokadnie kady dzie imprezy i konkretnie go zaplanowa. Sdzc po umiechach na zdjciach oraz licznych podzikowaniach na koniec Zazu - zadanie to zostao wykonane perfekcyjnie :). Ju pierwszy dzie by peen wrae i emocji. Gdy wszyscy uczestnicy zebrali si w stranicy, odbyy si wsplne gry, zabawy i tace integracyjne.

Zaz 2014 Zaz 2014

Nastpny punkt programu, to krtkie wystpy artystyczne przygotowane przez kady z patroli. Wystpy byy oceniane, a punktacja za nie doliczona do klasyfikacji oglnej. O 2 w nocy podczas snu naszych uczestnikw zaskoczy dwik syreny rcznej. Patrole miay 5 min na ubranie si i stawienie na zbirce. Rozpocza si gra nocna . Druyny otrzymay mapy, za pomoc ktrych musiay pokona wyznaczon tras i sprosta wyznaczonym zadaniom. Wszystkie patrole spisay si perfekcyjnie.

Zaz 2014 Zaz 2014

Zaz 2014 Zaz 2014

Dzie drugi rozpoczlimy Olimpiad Straack, byo ciko ale tez i wesoo. Po Olimpiadzie i obiedzie, wsplnymi siami rozpoczlimy przygotowania do Wieczorku. Jest to gwny punkt Zazu. Pragniemy, aby nasza modzie pamitaa jak dug i cik drog musia pokona nasz nard, aby znw si sta niepodlegym krajem. Tutaj podzikowania dla dh Wiolety Piernik, bo to pod jej czujnym okiem, modzie z MDP Skuy przygotowaa wspaniay program na t okoliczno. Wystp tradycyjnie zosta nagrodzony gromkimi brawami przez przybyych goci oraz mieszkacw Sku i okolicznych wiosek. Okazao si, e to jednak nie koniec.

Zaz 2014 Zaz 2014

Modzie kontynuowaa swj program artystyczny, jednak jego charakter troch si zmieni. To wanie 11 listopada 1979 roku Walne Zebranie wybrao nowego Prezesa dh Wacawa widlickiego, ktry od wielu lat jest wzorem dla modziey. W zwizku z obchodzonym przez niego w tym roku jubileuszem 35-lacia objcia tej zaszczytnej funkcji, nasi modzi druhowie przygotowali ma niespodziank. Wystp swj rozpoczli pouczajcym wierszykiem, ktry wyrecytowaa dh Wioletta Antos. Traktowa on o tym, i w yciu modego czowieka bardzo wane s wzorce i to wanie dziki nim i takim ludziom jak nasz Prezes, w szeregach OSP Skuy jest coraz wicej modych ludzi. Modzie przygotowaa take prezentacj w postaci filmiku, ktrego oczywicie gwnym bohaterem by nasz Prezes. Na koniec za kosz kwiatw oraz zdjcie grupowe w antyramie z zeszorocznego Zazu (filmik mona obejrze tutaj) Prezes oczywicie nie kry wzruszenia. Po wystpach, tradycyjnie ju zaprosilimy wszystkich goci na "may" poczstunek. Nastpnym punktem programu bya dyskoteka.

Zaz 2014 Zaz 2014

W poniedziaek tu po niadaniu, patrole wyruszyy na gr dzienn. Do pokonania byo wiele kilometrw, a zadania wymagay od naszych uczestnikw wiedzy, a take wiele sprytu i przebiegoci. Po powrocie obiad, krtki odpoczynek, a nastpnie ognisko z grami, zabawami i piewem. Nastpnie na prob uczestnikw znowu odbya si dyskoteka , a potem cisza nocna, ktr nagle przerwa odgos syreny. Zarzdzono pobudk i stawienie si na zbirk caych patroli gotowych do wyjcia. Druga gra nocna-tego zazowicze si nie spodziewali, tym bardziej nie spodziewali si, co spotka ich na trasie:).

Zaz 2014 Zaz 2014

Zaz 2014 Zaz 2014

Zaz 2014 Zaz 2014

Tutaj ogromne podzikowania dla dh Pauliny Michaowskiej, ktra gr t od pocztku do koca wymylia sama, a jej fantazja nie miaa granic. Byo troch miesznie, ale przede wszystkim strasznie. Nawet niektrzy z opiekunw w pewnych momentach mieli strach w oczach. Gra wszystkim bardzo si podobaa i ju nie moemy si doczeka czym dh Paulina zaskoczy nas na kolejnym zazie(nieoficjalnie wiemy, e ma ju pewne plany).

Zaz 2014 Zaz 2014

Warto te wspomnie, e przez cay czas trwania Zazu wszystkie patrole bray udzia w konkurencji zwizanej z ratownictwem medycznym, nad ktr w gwnej mierze czuwa dh Piotr widlicki. Oczywicie punktacja z tej konkurencji bya wliczona do klasyfikacji oglnej. Wtorek to ostatni dzie naszego Zazu, poniewa 11 listopada przypada w tym roku wanie na ten dzie, po niadaniu wszyscy udalimy si do kocioa parafialnego w Skuach na msz wit za nasz Ojczyzn.

Zaz 2014 Zaz 2014

Po mszy tradycyjnie ju nastpio uroczyste zoenie wieca pod tablic upamitniajc Jzefa Pisudskiego, wsplne odpiewanie Roty i powrt do stranicy. Czas na sprztanie i pakowanie, a nastpnie uroczysty apel koczcy kolejny cudowny Zaz. Po zliczeniu punktacji trzy najlepsze patrole otrzymay dyplomy i nagrody, za pozostali uczestnicy drobne upominki, nikt nie wyszed z pustymi rkoma dziki funduszom z Wydziau Owiaty Starostwa Powiatu Grodziskiego oraz upominkom z firmy PGE Energia Odnawialna S.A. Gdy Prezes oficjalnie zakoczy Zaz, robilimy sobie jak co roku grupowe zdjcie. Po umiechnitych bukach wida, e i tym razem impreza ta nie zawioda niczyich oczekiwa: Do zobaczenia za rok!

Zaz 2014

XV Zaz Niepodlegociowy

Z kadym rokiem coraz lepiej! Podczas tego jubileuszowego zazu moglimy goci patrole z OSP Grodzisk Maz., OSP Milanwek, OSP Piastw a take OSP Nowe Opole z powiatu siedleckiego. Nie mona zapomnie o naszej MDP, ktra w tym roku wystawia 4 patrole. Zaz wyjtkowy-bo ju XV, wyjtkowy-bo a 4 dniowy. Przez te kilka dni nie moglimy pozwoli by nasza modzie si nudzia. Ju pierwszego dnia gdy wszyscy zebrali si w stranicy, wsplnie moglimy bawi si z nasz animatork dh Paulin, ktra pokazaa nam wszystkim kilka fajnych zabaw i tacw integracyjnych. Na koniec nie mogo zabrakn Belgijki, tradycyjnego taca naszych zazowiczw.

zaz 2013 zaz 2013

Drugi dzie to zapowiadana gra caodzienna, gdzie uczestnicy maj do pokonania kilkunasto kilometrow tras. Na swojej drodze trafiaj na zadania, mog si tam wykaza swoimi umiejtnociami, sprytem, przebiegoci, ale przede wszystkim wiedz. Wszystkie zadania s oczywicie punktowane, bo zaz to nie tylko wietna zabawa, ale take rywalizacja midzy patrolami. Po powrocie, obiad, odpoczynek i dyskoteka.

zaz 2013 zaz 2013

zaz 2013 zaz 2013

Kolejny dzie i zapowied kolejnych emocji i przygd. Poranna zaprawa obudzia wszystkich! Patrole miay troch czasu by przygotoway si do Olimpiady. Tor przeszkd zosta przygotowany przez naszych dh, ktrzy mieli okazj bra udzia w podobnej Olimpiadzie (oczywicie na wiksz skale) w Szczawnicy tego roku we wrzeniu. Co wane w tej zabawie mogli si sprawdzi rwnie opiekunowie.

zaz 2013 zaz 2013

zaz 2013 zaz 2013

Tu po Olimpiadzie, obiad i przygotowania do Wieczorku. Wieczorek w formie przedstawienia, przygotowany pod okiem dh Wioli Piernik, przybliy nam ten czas, gdy wszyscy rami w rami musieli walczy o Woln Polsk. Jak co roku byli zaproszeni gocie, by wsplnie z nami mogli przeywa ten czas, a po caej uroczystoci mogli skosztowa wypieki naszych druhen.

zaz 2013 zaz 2013

Poza Wieczorkiem, na zazowiczw czekay jeszcze prezentacje swoich patroli, kada druyna miaa przedstawi jak piosenk, skecz czy tez wiersz opisujcy ich druyn. Byo przy tym duo miechu i duo braw. Wszystkie patrole byy przygotowane do tego zadania rewelacyjnie.

zaz 2013 zaz 2013

Nieprzerwanie co roku podczas zazu uczestnicy maj rwnie gr nocn. Jak sama nazwa wskazuje, gdy ju wszyscy pjd spa nieoczekiwanie, z zaskoczenia wszyscy zostaj postawieni na nagi. Podczas jubileuszowego zazu nie mogo zabrakn tej gry, w nocy z niedzieli na poniedziaek koo godziny 2.00 zosta ogoszony alarm, wszystkie druyny miay nie wiele czasu na przygotowanie si do wyjcia i wykonania zada, jakie czekay podczas tej ciemnej nocy. I tym razem druyny nas nie zawiody, perfekcyjnie wykonay zadanie i wtedy mogli wrci do ciepej stranicy.

Poniedziaek to ostatni dzie, penego emocji i wrae zazu. Rano kady mg obudzi si podczas zaprawy, a pniej ju tylko porzdki pakowanie no i apel na zakoczenie. Nikt nigdy nie odjeda z naszej jednostki bez upominku. W tym roku wyrnie byo duo, kady otrzyma nagrod. Nagrod dla Kadry by umiech, zadowolenie kadego uczestnika i obietnica, e spotkamy si za rok.

zaz 2013XIV Zaz Niepodlegociowy

11 listopad jest dla naszej organizacji bardzo szczeglny, poniewa kolejny ju raz w rocznic odzyskania przez Polsk Niepodlegoci moglimy goci zazowiczw. W czasie tego weekendu oprcz modych druhw z OSP Skuy, bya take MDP KASKI oraz Grodzisk Maz. Czas by tak zorganizowany, e nie byo ani minuty nudy.
Zlaz Zlaz

Pitek

Zazowicze zjedali si do godziny 20. Najpierw zakwaterowanie, a nastpnie wsplne zabawy i taniec synnej "belgijki", przy ktrej nie zabrako wielu miesznych sytuacji. Okoo 2 w nocy odbya si gra w czasie, ktrej grupy zazowiczw miay za zadanie przenie si w wiat landrynkowego miasta i wcieli w mafiosw.
Zlaz Zlaz

Sobota

Pobudka o 7:30, niadanie i kolejne zadania czekajce na modych straakw. Tym razem musieli pokona 15 kilometrow tras, Podczas tej dugiej wdrwki napotykali punkty, w ktrych wykazywali si wiedz, sprawnoci fizyczn oraz pomysowoci. Po wyczerpujcej trasie na uczestnikw zazu czeka obiad w remizie.
Zlaz Zlaz
O godzinie 16:45 nasi zazowi cze ruszyli na Msz w w kociele w Skuach. Po Mszy nastpio uroczyste zoenie wieca pod pomnikiem Jzefa Chemoskiego, po czym udalimy si wraz z gomi na wieczorek niepodlegociowy. Pnym wieczorem odbya si dyskoteka, na ktrej modzie i opiekunowie wietnie si bawili_ a po niej zasuony odpoczynek.
Zlaz Zlaz

Niedziela

Niedzielny poranek zaczlimy od sprztania stranicy. Zakoczylimy XiV Zaz Niepodlegociowy uroczystym apelem i rozdaniem nagrd dla kadego uczestnika.
Zlaz

Do zobaczenia za rok!XIII Zaz Niepodlegociowy

To ju 13 spotkanie modziey w naszej jednostce z okazji Rocznicy Odzyskania Niepodlegoci, oprcz druhw z naszej OSP w zazie wzili udzia przedstawiciele MDP OSP Kaski oraz uczniowie Szk Podstawowych i Gimnazjum z terenu naszej gminy. Zazowicze stawiali si 10 listopada do godziny 17.00. Druyny skaday si z 6 do 8 osb i przyjy nazwy swojego autorstwa, m.in. :
smoki jastrzebie SMOKI i JASTRZBIE
AA bez dna niunki AA bez DNA
i NIUKI
KMD i R Barany z polany KMD i R
i Barany z polany

Zaraz po zakwaterowaniu uczestnikw zaplanowane byy wsplne gry i zabawy. Stawiamy na modzie, dlatego gwnymi organizatorami tegorocznych zabaw byli modzi straacy.
gry i zabawy gry i zabawy
11 listopada to dzie, w ktrym zazowicze bior udzia we Mszy w. za Ojczyzn. Tego dnia przygotowuj i przedstawiaj szerokiej publicznoci program artystyczny o tematyce Niepodlegociowej w reyserii dh. Marioli Michaowskiej. Po wystpach modziey, dh. Ewa Bartczak przedstawia film z projektu Ocali od Zapomnienia pt. "Pamitamy o polegych" dofinansowanego ze rodkw Stowarzyszenia Europa i My w ramach programu "Dziaaj Lokalnie VII" Polsko Amerykaskiej Fundacji Wolnoci realizowanego przez Akademie Rozwoju Filantropi w Polsce. Wrd goci obecni byli m.in. dh. Halina Wawruch - Wjt Gminy, Zofia Owczarek - Sekretarz Gminy, Mirosaw Bieganowski - Przewodniczcy Rady Gminy oraz Radni Gminy i Powiatu Grodziskiego, ktrzy z uznanie wyraali si o programie.
wieczorek wieczorek
Jednak na tym nie koczy si wieczr dla uczestnikw zazu, gdy zapada cakowita cisza na sali, jeden z opiekunw rozbudzi wszystkich straack syren. Od tego momentu zacza si tzw. "Gra nocna". Wszyscy uczestnicy zostali wywiezieni do Skansenu dh. Wojciech Siemiona. Zadaniem ich byo odnalezienie kompletnego umundurowania straackiego i ubranie jednego z czonkw swojej druyny. Gdy wszyscy wykonali swoje zadania, powrcilimy do miejsca zakwaterowania, na dalsz cz wypoczynku. Nastpnego dnia, po niadaniu rozpocza si "Gra dzienna". W tym roku przenielimy naszych uczestnikw do krainy bani.
gra dzienna gra dzienna
Zadanie jakie mieli do wykonania w tym roku nie byo atwe, druyny miay za pomoc Wieszcza, Zielarki, Magika, Trola, Przekupki, i Zej krlowej, wybudzi pic Krlewn z gbokiego snu.
gra dzienna gra dzienna
Kada z druyn oczywicie wzorowo wykonaa zadanie przy czym nie opuszcza ich dobry humor. Po Obiedzie odpoczynek i dyskoteka, trasa nie zmczya nawet najmodszych, wszyscy razem bawili si do pnych godzin nocnych. Rano poranna toaleta, porzdki po weekendzie penym emocji, radoci i zabaw. Prezes podczas apelu ogosi wyniki a kadra wrczya dyplomy i nagrody dla kadego uczestnika. Wszystkie nagrody sfinansowane byy przez Starostwo Powiatu Grodziskiego. By to kolejny, na pewno nieostatni Zaz Listopadowy.

Do zobaczenia za rok!


gra dzienna

Zobacz film z XIII Niepodlegociowy Zazu Listopadowego
Dwunasty Zaz Niepodlegociowy

2010

Rozpoczynamy msz w. i zoeniem kwiatw pod tablic Jzefa Piusudskiego.

Przed tablic J. Piusudskiego

Po mszy Wieczorek Niepodlegociowy.

wieczr nipodlegociowy

Drugiego dnia zazu "zwiedzanie okolicy" oraz zadania sprawnociowe.

wbijanie gwodzi na czas scianka wspinaczkowa wyscigi na skrzynkach fly

Wieczorem gry i zabawy

taczymy labada taczymy labada

A pnym wieczorem najbardziej oczekiwana cz zazu - gra nocna.

myszka krlowa krliczek


Jedenasty Zaz Niepodlegociowy

2009

W dniach 6-8.11.2009 roku odby si kolejny, XI ju Listopadowy Zaz Niepodlegociowy. W tym roku byo 48 uczestnikw zgrupowanych w szeciu patrolach. Uczestnicy zjedali do naszej stranicy w pitek 6listopada do godziny 20. I wanie pierwszej nocy, z pitku na sobot czekaa na nich pierwsza atrakcja, a mianowicie zorganizowana zostaa gra nocna - jej celem byo odnalezienie kompletnego uzbrojenia osobistego straaka.

dojenie krowy?we!!!

Nastpny dzie to trasa, na ktrej byy zadania sprawnociowe, straackie, historyczne i oczywicie "pierwsza pomoc".

Uwaga wypadekStraak Sam

Za wieczorem odby si, przygotowany przez "zazowiczw", wieczorek niepodlegociowy z udziaem przybyych goci, m.in. Wjt Gminy Haliny Wawruch, Przewodniczcego Rady Gminy M. Bieganowskiego i Sekretarz Gminy Z. Owczarek.

wieczorek wieczorek

Trzeciego dnia, tzn.: w niedziel, wszyscy uczestnicy Zazu poszli na msz w. do kocioa pod wezwaniem w. w. Ap. Piotra i Pawa w Skuach. Nastpnie wszyscy wsplnie wysprztali pomieszczenia w Domu Straaka, z ktrych korzystali. Kolejnym punktem programu byo uroczyste wrczenie nagrd i dyplomw. Nikt nie odszed z pustymi rkami; kady z uczestnikw otrzyma drobny upominek. Nie liczyy si miejsca, tylko dobra zabawa Wszystkie nagrody sfinansowane zostay przez Starostwo Powiatu Grodziskiego

wieczorekwieczorekDziewity Zaz niepodlegociowy

2007

uczestnicy zazu 2007

Uczestnicy Dziewitego Zazu Niepodlegociowego

Zabawy zabawy zabawy w kociele

SALA WESELNA- KRONIKA- HISTORIA- MDP- LINKI- KONTAKT-MAPA


© 2006; Autor:Wszystkie prawa zastrzeżone. dh Ewa

OSP SKUŁY Bartoszówka ul. strażacka 9; 96-321 Żabia Wola:

Nasze konto:BS Biała Rawska 66 9291 0001 0210 2663 2000 0010